Inbriidingu kalkulaator Print option in slimbox / lytebox? (info)
Inbriidingu kalkulaatori abil on võimalik arvutada plaanitava varsa inbriidingu astme.

Lehekülg on inglise keeles ja tehtud algselt koeraomanikele Elzbieta Jezewska, kennel Tserwony Trop poolt. Suured tänud!

Näide kalkulaatorist saadavast infost: Hobusele Hillinois sisestati andmed tema 10 eellaste põlvkonna kohta ja kalkulaator andis inbriidinguastmeks 6,87%. Samuti esitas kalkulaator nimekirja, milliste eellaste suhtes inbriidinguaste tekkis.

Oma Hobu avaldas kunagi kokkuvõtte Soome hobuuurijate tööst:
Sairanen J, Nivola K, Katila T, Virtala A-M, Ojala M 2009. Effects of inbreeding and other genetic components on equine fertility. Animal 3:12, 1662-1672.
Uuringus osales üle 33 000 soojaverelise traavli ja hohkem kui 32 000 soome hobust. Uurijad avastasid, et märade varssumistulemused halvenesid, kui inbriidinguaste tõusis üle 7,5% (soome hobune) ja 15% (traavel).