hobused-010p.jpg
Aretusprogramm PDF Drucken E-Mail

TORI HOBUSE VANA-TORI SUUNA ARETUSPROGRAMM (terviktekst)

MTÜ Vana-Tori Hobuse Ühingu üldkoosolek võttis aretusprogrammi vastu 08.04.2012. Ühingu põhikirjas ettenähtud volitustega on ühingu juhatus täiendanud aretusprogrammi Veterinaar- ja toiduametist 27.04.2012 saabunud järgmise kirja alusel:
„Tunnustamisele esitatud aretusprogrammi ja jõudluskontrolli läbiviimist tuleb täiendada selliselt, et oleks üheselt selge, et täidetakse originaaltõuraamatupidaja nõudeid; ei diskrimineerita aretajaid ja tehakse koostööd originaaltõuraamatupidajaga. Tõuraamatu lisaossa kandmise tingimus peab olema vastavuses Euroopa Komisjoni 10. jaanuar 1996 otsuses 96/78/EÜ sätestatuga“.